Bez kategorii

RODO a zatrudnianie nowego pracownika – jakimi danymi możemy rozporządzać?

Czym jest RODO? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej – jego założenie obejmuje ujednolicenie przepisów wewnątrz wspólnoty w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych, należących do osób fizycznych. Po dwuletnim okresie przejściowym, unijne rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.Continue Reading „RODO a zatrudnianie nowego pracownika – jakimi danymi możemy rozporządzać?”

Bez kategorii

Dofinansowania za zatrudnianie osób niepełnosprawnych – ile i w jakich sytuacjach?

Jak prawo definiuje osobę niepełnosprawną? W świetle prawa istnieją trzy stopnie, według których definiuje się osoby niepełnosprawne. Pierwszy stopień obejmuje osoby ze znaczną niepełnosprawność, co oznacza, że posiadają one naruszoną sprawność organizmu. Niepełnosprawność może w tym przypadku dotyczyć zarówno naruszenia sprawności fizycznej organizmu, jak również sprawności psychicznej lub umysłowej. W efekcie może się to wiązaćContinue Reading „Dofinansowania za zatrudnianie osób niepełnosprawnych – ile i w jakich sytuacjach?”

Bez kategorii

Zatrudnianie cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

Braki w kadrach W związku z brakami kadrowymi i redukcją kosztów w przedsiębiorstwach, coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców, z czego zdecydowana większość obejmuje osoby pochodzące zza wschodniej granicy naszego kraju. Na polskim rynku pracy od kilku lat panuje deficyt siły roboczej, dlatego znalezienie pracowników fizycznych stanowi dla pracodawców nie lada wyzwanie. ObecnieContinue Reading „Zatrudnianie cudzoziemca – o czym należy pamiętać?”

Bez kategorii

L4 a wypowiedzenie pracy – co trzeba wiedzieć?

W jaki sposób może być rozwiązana umowa o pracę? Umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak również przez pracownika, czego następstwem jest zakończenie stosunku pracy za wypowiedzeniem jednej ze stron. Podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy może nastąpić również w sytuacji, kiedy obie strony wyrażą taką wolę, co kodeks pracy definiuje jako rozwiązanieContinue Reading „L4 a wypowiedzenie pracy – co trzeba wiedzieć?”

Bez kategorii

Stosowanie zadaniowego trybu pracy – w jakich okolicznościach?

Jakie tryby pracy są powszechnie stosowane? Ze względu na fakt, że każdy zawód posiada inną specyfikę pracy, kodeks pracy precyzyjnie definiuje, jakie systemy pracy mogą być wykorzystywane przez pracodawców. Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań jest stosowanie podstawowego systemu czasu pracy, którego normy określają, że czas pracy pracownika nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu dniaContinue Reading „Stosowanie zadaniowego trybu pracy – w jakich okolicznościach?”