Podróż Służbowa

Podróż służbowa jest bardzo ciekawym w świetle prawa działaniem. Dlaczego? Przede wszystkim okazuje się, że mamy dzięki temu bardzo duże możliwości rozwoju działań, które chcemy osiągnąć. Wiadomo bowiem, że każdy chce mieć podróże służbowe a jednak nie każdy chce mimo wszystko wypłacać za nie z własnej kieszeni. Dlatego w przypadku służbowych wyjazdów prawo określa zadania jakie musi ponieść pracodawca. Są to przede wszystkim: pokrycie kosztów podróży oraz wypłacenie diety. O ile pokrycie kosztów podróży jest całkiem zrozumiałym zachowaniem, o tyle ciekawi nas zapewne o co chodzi z dietą. Jak się okazuje dieta jest to przydział pieniędzy na wyżywienie pracownika. Zwykle dieta wynosi około dwadzieścia cztery złote na dobę co jest wystarczającym elementem działań i powinno starczyć na wyżywienie w tej kwocie. Jednak całość diety wypłacana jest tylko wtedy gdy czas wyjazdu to ponad dwanaście godzin. Jeśli jest to mniej niż dwanaście godzin to wtedy wypłaca się jedynie połowę diety czyli dwanaście złotych.