Pozew Zbiorowy

Pozew zbiorowy jest czymś nowym na rynku prawnym, co jednak skutecznie zdobywa coraz większą popularność. Jakim cudem? Przede wszystkim chodzi tu o możliwości jakie mamy. Taki pozew jest bardzo wartościowy w kwestii prawnej i daje możliwość walki z nawet wielkimi korporacjami. Jakie są wymagania złożenia pozwu zbiorowego? Przede wszystkim pierwszym warunkiem na pewno jest możliwość stworzenia odpowiednich warunków działań, na które musimy być przygotowani. Do złożenia pozwu zbiorowego potrzebne jest minimum dziesięć osób. Sprawa tych osób musi być ściśle powiązana i dotyczyć tego samego. Inaczej bowiem wniosek o pozew zostanie odrzucony. Grupa tych osób powinna złożyć odpowiednie dokumenty w swoim sądzie rejonowym, oraz wyznaczyć w nich przedstawiciela. Przedstawicielem może być wyznaczona osoba, lub jak kto woli – powiatowy miejski rzecznik praw konsumenta. Wiele spraw pozwów zbiorowych zostaje wygranych na korzyść pozwujących. Jest to nowa forma walki z oszustwami w wielkich korporacjach.