Spadek

Spadek jest bardzo ciekawym tematem w świetle prawa. Dlaczego? Przede wszystkim dotyczy on wielu możliwości które należy odpowiednio docenić. Takie działania bowiem mogą dać nam bardzo wiele. Kto ma prawo do spadku? Przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego, czyli żona/małżonek, oraz zstępni. W normalnej sytuacji zstępni to dzieci zmarłego, jednak jeśli ten nie posiadał dzieci to są nimi jego rodzice. Dlaczego to tak ważne? Przede wszystkim bowiem jeśli zmarły pominął najbliższą rodzinę w testamencie to prawo do zachowania wszystkiego ma nie tylko właściwy, określony w testamencie spadkobierca, ale właśnie także najbliższa rodzina, może wystąpić z wnioskiem o otrzymanie tak zwanego zachowku. Taki zachowek może być zdobyty na drodze sądowej. Zwykle ma formę pieniężną i jest to połowa wartości majątku przekazanego spadkobiercom. Dlatego właśnie czasami bardzo ważnym tematem jest darowizna, która sprawia, że własność przekazywana jest za życia człowieka, dzięki czemu majątek nie zostanie rozdysponowany wbrew woli danej osoby. Pośmiertnie niestety pojawiają się bardzo często kombinacje.