Testament

Testament jest coraz częstszym tematem spraw cywilnych w sądzie. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi tu o pieniądze. Wiele spraw jest oczywiście rozwiązywanych w sposób polubowny i bezproblemowy, są jednak także takie sprawy, które mogą ciągnąć się latami. Testament jest sposobem na przepisanie własności na konkretne osoby po śmierci poprzedniego właściciela. Bez spisania testamentu temat jest łatwy do rozstrzygnięcia. Wiadomo bowiem wtedy, że całość dzielona jest pomiędzy ewentualną żone martwego, która zgarnia połowę i dzieci, które dzielą się resztą majątku. Jeśli poprzedni właściciel nie miał żywej żony to wszystko zostaje podzielone między dzieci, które niestety bardzo często kłócą się o prawo majątku. Każdy bowiem chciałby dostać jak najwięcej. Takie problemy są często sporem w sprawach cywilnych. Warto więc spisać testament choć i to nie daje przecież stuprocentowej gwarancji że otrzymamy całość pieniędzy. Warto to wszystko naprawę określić. Pomoże to nam w przygotowaniu wielu możliwości rynkowych i pozwoli ocenić nasze działania w dalszym temacie.